De sessies

Hoe ziet een behandeling er uit?
Allereerst vindt er een eerste consult plaats, waarin verschillende aspecten van uw gezondheid in kaart worden gebracht. Dit vormt de basis voor het behandelplan. Het aantal behandelingen dat u daarna nodig heeft, is afhankelijk van de ernst en de duur van uw klachten.

Eerste consult

Tijdens het eerste consult, dat 45 minuten duurt, wordt er een anamnese afgenomen om meer zicht te krijgen op uw klachten. Verschillende aspecten van uw gezondheid zullen hierbij aan bod komen, zoals de aard van uw klachten, uw medische voorgeschiedenis en uw algehele conditie. Bij baby’s zal ik specifiek uitvragen hoe de zwangerschap en bevalling zijn verlopen. Heeft er al eerder medische diagnostiek plaatsgevonden door middel van bijvoorbeeld röntgenfoto’s of scans, dan is het raadzaam dit mee te nemen. Daarnaast onderzoek ik tijdens het eerste consult uw lichaam al verkennend op de beweeglijkheid van weefsels. Aan het eind zal duidelijk worden of er voldoende indicatie is voor een behandelplan.

Behandelingen

Een behandeling duurt zo’n 35 tot 45 minuten en vindt zittend of liggend plaats op de behandeltafel. Tijdens de behandeling zal ik met zachte handgrepen de bewegingsstoornissen verhelpen. Hoeveel behandelingen u nodig heeft, heeft voornamelijk te maken met de ernst en duur van de klacht. Voor recente letsels is een frequentie van 3 tot 6 keer vaak voldoende. Bij chronische klachten zijn over het algemeen meer behandelingen nodig. Om het lichaam de kans te geven te herstellen, varieert de tijd tussen de behandelingen van 2 tot 6 weken. Bij sommige aandoeningen is het aan te raden om preventief eens in de 3 maanden langs te komen voor een onderhoudsbehandeling.

Een osteopathische behandeling wordt meestal deels of geheel vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering.